Informace

Provozní řád Městských jeslí Trutnov

Základní informace

Do jeslí se přijímají děti od 6 měsíců do konce školního roku, ve kterém dosáhnou 3 let. Děti mezi 3. a 4. rokem jsou přijímány na základě doporučení lékaře.

Od 1.1.2012 byla schválena změna výplaty SSP.

Hlavní změny důležité pro rodiče:

1) rodiče si mohou do konce ledna požádat o změnu výplaty SSP ze starého způsobu na nový, pokud tak neučiní platí pro ně podmínky pro docházku, které platily před změnou

2) změny týkající se docházky: po novém způsobu děti mohou docházet do zařízení do dvou let dítěte na 46 hod a od dvou let neomezeně, aniž by rodiče ztratili nárok na výplatu SSP.

Matka má za povinnost nahlásit tuto skutečnost na správu sociálního zabezpečení.

Děti do jeslí přijímá ředitelka jeslí nebo její zástupkyně.

Děti vyžadující zvláštní péči se do jeslí přijímají pouze s doporučením od lékaře.

Dokumentace:

Dokumentace k přijetí do zařízení, kterou rodiče obdrží:

– evidenční list (vyplní rodiče, potvrdí lékař)
– dotazník (vyplní rodiče)

Provozní doba Městských jeslí Trutnov

Provozní doba jeslí je od 6:25 do 16:30 h.
Povinností rodičů je pro dítě přijít nejpozději 5 min. před uzavřením jeslí.

Platby ošetřovného a stravného

Výše oštřovného pro děti stále chodící je 500,- Kč/1 měsíc.

Výše ošetřovného pro děti docházející na 46 hod je 10,- Kč/1 hod. Nejméně 200,- Kč/1 měsíc.

Ošetřovné se vybírá vždy 13. následující měsíc za odebrané služby, v hotovosti na zařízení.

Výše celodenního stravného je 28,- Kč na den. Je možné celý měsíc docházet do zařízení jen do oběda, pak snížené stravné činní 22,- Kč.

V případě, že dítě nebude omluveno do 8:00 h ráno, bude mu den účtován v plné výši, u hodinové docházky budou hodiny účtovány také v plné výši. Rodiče mají možnost si pro stravu přijít do 12:00 h do zařízení.

Možnost omlouvat formou SMS.

Příjem dítěte do Městských jeslí Trutnov

Při nástupu dítěte do jeslí je prováděna adaptace dítěte (zvykání dítěte).

Dítě přijímáme bez šperků, náušnic, přívěsků a řetízků. Pokud rodiče na nich trvají, sestry nenesou odpovědnost za škody způsobené ztrátou.

K rannímu filtru rodiče dítě zcela vysvléknou a sestra ho prohlídne. Zjistí-li sestra u dítěte nějaké chorobné změny, nesmí dítě do kolektivu přijmout. Všímáme si hlavně teploty, kašle, rýmy, průjmu, vyrážky a modřin.