Provozní řád

Provozní řád Městských jeslí Trutnov

Městské jesle Trutnov p.o., Horská 482, Trutnov
tel.: 499 813 050, mobil: 731 077 733

Základní informace

Do jeslí se přijímají děti od 6 měsíců do dovršení 4 let v školním roce. Děti mezi 3. a 4. rokem jsou přijímány na základě doporučení lékaře.

Nástup do jeslí se řídí změnou v SSP, která vešla v platnost od 1.1.2020. Příjem rodičovského příspěvku je omezen pouze u dětí do jejich dvou let věku, omezení je na 92 hod za měsíc. Po dovršení dvou let věku dítěte již žádné omezení neplatí. Povinnost nahlásit tyto skutečnosti na sociální správu mají rodiče dítě.

Děti do jeslí přijímá ředitelka jeslí nebo její zástupkyně.

Děti vyžadující zvláštní péči se do jeslí přijímají pouze s doporučením od lékaře.

Dokumentace k přijetí do zařízení

Dokumentace k přijetí do zařízení, kterou rodiče obdrží:

  • evidenční list /vyplní rodiče, potvrdí lékař/
  • dotazník /vyplní rodiče/

Provozní doba

Provozní doba jeslí je od 6:25 do 16:30 hod.

Povinností rodičů je pro dítě přijít nejpozději 5 min. před uzavřením jeslí.

Ošetřovné

Ošetřovné se platí:
13tého následující měsíc, zpětně.

Děti jsou přijímány na 92 hod / 1 měsíc za cenu 10.- Kč/ 1 hod. Minimální platba je 400,- Kč / 1 měsíc, tato varianta platí pouze do 2 let věku dítěte. Po dovršení 2 let nastává změna na 700,- Kč/ 1 měsíc.

Děti přijaté na stálou docházku platí 700,- Kč / 1 měsíc.

Stravné

Stravné se platí 40,- Kč / 1 den. Možnost odhlásit svačiny je pouze na celý měsíc, pak se stravné sníží o 9,- Kč na 31,- Kč / 1 den.

V případě, že dítě nebude omluveno do 8:00 hod ráno, bude mu ten den účtován v plné výši. Rodiče mají možnost si pro stravu přijít do 12:00 hod do zařízení.

Možnost omlouvat formou SMS.

Příjem dítěte do jeslí

Při nástupu dítěte do jeslí je prováděna adaptace dítěte /zvykání dítěte/.

Dítě přijímáme bez šperků, náušnic, přívěsků a řetízků. Pokud rodiče na nich trvají, sestry nenesou odpovědnost za škody způsobené ztrátou.

K rannímu filtru rodiče dítě zcela vysvléknou a sestra ho prohlídne. Zjistí-li sestra u dítěte nějaké chorobné změny, nesmí dítě do kolektivu přijmout. Všímáme si hlavně teploty, kašle, rýmy, průjmu, vyrážky a modřin.