Dovolená v Městských jeslích

Městské jesle Trutnov budou v rámci dovolené uzavřeny od 22.7.2024 do 11.8.2024.

Komentáře jsou uzavřeny.

Poděkování

Za tety a naše dětičky chceme moc poděkovat p. Soně Majerové, která nám našila velkou spoustu dětských tepláčků. Tepláčky jsou velmi hezké a z dobrého materiálu. A co je na nich nejlepší? Paní Majerová nám je dala sponzorským darem, protože k nám nedávno chodily její děti. Pokud se i vám tepláčky od ní líbí hledejte ji pod značkou MAJSON.

Za tento dar jsme moc vděční a bereme ho jako pochvalu za naši práci.

Ještě jednou velké díky.

Komentáře jsou uzavřeny.

Změna otevírací doby

Vážení rodiče pozor!

od 1.7.2020 se ruší zkrácený provoz. Jesličky budou otevřené opět do 16,30 hod.

Komentáře jsou uzavřeny.

Odpuštění poplatků

Vzhledem k nemožnosti docházet do jesliček v období 17.3.2020 až 30.4.2020, zřizovatel Město Trutnov odpustil našim svěřencům poplatek za pobyt za měsíce březen a duben. Poplatky za březen budou odpuštěny při placení za měsíc květen a poplatky za duben nebudou vybírány. Pokud by něco nebylo jasné, neváhejte mě prosím kontaktovat.

Andělová

Komentáře jsou uzavřeny.

Morální zásady

Po uzavření Městských jeslí byli zaměstnanci požádáni o výpomoc při práci v Domově pro seniory Trutnov. Ze stávajících 13 zaměstnanců jich na výpomoc šlo 7. Byly to zdravotní sestřičky Fajfrová, Přibylová, Udatná, Weintragerová a Andělová, dále pomocnice p. Kuchynková a kuchařka p. Bartošová. Všechny výše jmenované ženy si zaslouží velký obdiv za pevné morální zásady a touhu pomáhat, kde je v danou chvíli potřeba. V Domově pro seniory pracovaly až do znovu otevření Městských jeslí. Jako jejich zaměstnavatel jsem velmi ráda, že je ve svém kolektivu mám. Není nad pocit, že se máte na koho spolehnout i v složitějších situacích.

Andělová

Komentáře jsou uzavřeny.

Otevření jeslí

Vážení rodiče,
Městské jesle se znovu otevírají od 4.5.2020, bohužel musíme udělat nějaká opatření k zabezpečení zdraví a bezpečnosti vašich dětí. Mohu vám s upřímným přesvědčením říci, že se budeme snažit, aby pobyt u nás pro vaše nejmenší byl i tak pohodlný.
Tato nepříjemná situace nás zasáhla nejen zvýšeným množstvím práce při zajištění hygieny a administrativy, ale také sníženým počtem zaměstnanců.
Proto musíme přistoupit

 • ke zkrácení pracovní doby pouze do 15,30 hod prosím rodiče o důsledné dodržování
 • snížení počtu oddělení na 2, přičemž šatny zůstávají otevřené všechny 3
 • pobyt venku bude pouze na zahradě, na vycházky se s dětmi chodit nebude
  Žádám rodiče
 • o přísné dodržování pravidel vydaných na toto přechodné období
 • o pravdivé informování zaměstnanců o zdravotním stavu dítěte i v rodině
 • o dodržování předem domluvené docházky, je to pro nás moc důležité vědět kolik dětí v konkrétní den přijde a na jak dlouho

Všechna tato opatření mají sloužit k bezproblémovému zvládnutí tohoto složitého období.
Prosím buďme k sobě ohleduplní. Jsme připraveni splnit potřeby dětí i vaše.

Komentáře jsou uzavřeny.

Informace pro rodiče

 • každý rodič odpovídá za to, že dítě přivádí zdravé, bez jakýchkoli známek onemocnění, to stvrdí každé ráno svým podpisem
 • při prvním nástupu doloží čestné prohlášení, že se dítě nesetkalo s nakaženým a není v rodině nařízena karanténa, dále, že rodič bere na vědomí, že je třeba se chovat obezřetně ve styku s osobami nad 65let, které patří k rizikovým
 • rodič se bude snažit příchod a odchod dítěte upravit tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů. Pokud v šatně bude někdo jiný, počká, až dotyčný odejde. S dítětem do zařízení vstoupí pouze jeden rodič a v šatně se zdrží pouze nezbytně dlouhou dobu
 • zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor městských jeslí,
 • rodiče musí dodržovat nošení roušek,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • v šatně je k použití dezinfekční gel a jednorázové utěrky

Čestné prohlášení

Já níže podepsaný zákonný zástupce dítěte: ____________________________
stvrzuji svým podpisem, že

 • Je dítě zdrávo bez akutních známek onemocnění
 • V naší rodině není nařízená karanténa
 • Beru na vědomí riziko, které v této době vzniká hlavně pro osoby rizikových skupin (65 let a více, jiná závažná onemocnění) a tomu přizpůsobíme svůj způsob života
 • V zařízení se budu chovat podle pravidel vydaných pro tuto krizovou dobu
 • Beru na vědomí dočasné zkrácení pracovní doby
 • Beru na vědomí moji povinnost ihned informovat zaměstnance jeslí, pokud dojde k jakékoli změně
 • Dávám souhlas ke každodennímu měření tělesné teploty u dítěte po nezbytně dlouhou dobu

V Trutnově _______________________

Komentáře jsou uzavřeny.

Kapacita Jeslí na školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020 je v plném provozu a naše jesličky jsou plně obsazené, ale my nezahálíme a již se chystáme na příští školní rok 2020/2021. Žádosti o přijetí do jeslí pěkně přibývají. Nejvíce dětí bude přijato od září, kdy se uvolní místa odchodem dětí do MŠ. V průběhu školního roku jsou děti přijímány pouze pokud zůstane nějaké místečko volné nebo někdo předčasně ukončí docházku.

Chtěla bych upozornit na změnu, které se od 1.1.2020 udála v SSP.

Je zde možnost pro rodiče umístit děti do 2 let věku do zařízení na 92 hodin / 1 měsíc a dále pobírat rodičovský příspěvek.

Pokud máte zájem naše služby v následujícím školním roce využít, tak neváhejte podat si žádost o přijetí. Čekají zde na vás hodné a zkušené tety, které se rádi o vaše děti postarají. Jsme vybaveni pro děti ve věku od 6 měsíců. Během roku s nimi pracujeme podle specifických věkových potřeb dětí.

Vzhledem k ochraně osobních dat zde nemůžeme vystavovat nové fotografie z akcí, které s dětmi prožíváme. Mohu vás však ubezpečit, že se s dětmi nenudíme. Dojíždí k nám divadlo, děláme si besídky a koncerty. Další výhodou našeho zařízení je menší počet dětí na jednu tetu a naše oblečení, které vám zajistí, že vaše dítě domů odejde v čistém.

Při ročním zúčtování daní mají rodiče možnost uplatnit slevu na daních o poplatky zaplacené za pobyt v zařízení.

Komentáře jsou uzavřeny.

Volná kapacita Jeslí na školní rok 2018/2019

Milý rodiče,

blíží se nám nový školní rok 2018/2019 a jesličky stále přijímají nové děti. Přivítá vás vlídné prostředí a odborný personál – „Tety“, které se o vaše děti rády postarají. V našem zařízení plně respektujeme potřeby dětí věkové kategorie 6 měsíců až 3 let. Zaměřujeme se hlavně na upevnění hygienických návyků, na sociální začlenění a učíme děti samostatnosti. Přiměřenou formou u nás na pracovišti probíhají i výchovné činnosti. Máme krásnou zahradu, kterou se snažíme v průběhu roku co nejvíce využívat.

Pokud tedy potřebujete naše zařízení využít, neváhejte a kontaktujte nás.

Komentáře jsou uzavřeny.

Kapacita pro rok 2015/2016

Do jeslí bylo letos přijato 53 nových dětiček, takže začátky byly opravdu chvílemi veselé, ale situace se již trochu uklidnila. Zařízení je plné a zůstalo pouze 6 nevyřízených žádostí o umístění, takže jsme spokojeni, že jsme mohli vyhovět tolika rodinám. Tyto nevyřízené žádosti se zde i nadále evidují, a pokud by se v průběhu roku uvolnilo místečko, budou rodiče neprodleně informováni.

Letošní školní rok je tedy v plném proudu. Děti i tety čeká velká spousta práce, ale i radostí.

V pořadníku na rok 2016/2017 je již v tuto chvíli 37 žádostí, proto rodiče, kteří přemýšlejí o tom, že budou naše služby potřebovat, by se měli zapsat do pořadníku včas, aby měli jistotu volného místečka.

Komentáře jsou uzavřeny.