Informace pro rodiče

 • každý rodič odpovídá za to, že dítě přivádí zdravé, bez jakýchkoli známek onemocnění, to stvrdí každé ráno svým podpisem
 • při prvním nástupu doloží čestné prohlášení, že se dítě nesetkalo s nakaženým a není v rodině nařízena karanténa, dále, že rodič bere na vědomí, že je třeba se chovat obezřetně ve styku s osobami nad 65let, které patří k rizikovým
 • rodič se bude snažit příchod a odchod dítěte upravit tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů. Pokud v šatně bude někdo jiný, počká, až dotyčný odejde. S dítětem do zařízení vstoupí pouze jeden rodič a v šatně se zdrží pouze nezbytně dlouhou dobu
 • zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor městských jeslí,
 • rodiče musí dodržovat nošení roušek,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • v šatně je k použití dezinfekční gel a jednorázové utěrky

Čestné prohlášení

Já níže podepsaný zákonný zástupce dítěte: ____________________________
stvrzuji svým podpisem, že

 • Je dítě zdrávo bez akutních známek onemocnění
 • V naší rodině není nařízená karanténa
 • Beru na vědomí riziko, které v této době vzniká hlavně pro osoby rizikových skupin (65 let a více, jiná závažná onemocnění) a tomu přizpůsobíme svůj způsob života
 • V zařízení se budu chovat podle pravidel vydaných pro tuto krizovou dobu
 • Beru na vědomí dočasné zkrácení pracovní doby
 • Beru na vědomí moji povinnost ihned informovat zaměstnance jeslí, pokud dojde k jakékoli změně
 • Dávám souhlas ke každodennímu měření tělesné teploty u dítěte po nezbytně dlouhou dobu

V Trutnově _______________________

Komentáře jsou uzavřeny

Nelze přidávat komentáře.