Otevření jeslí

Vážení rodiče,
Městské jesle se znovu otevírají od 4.5.2020, bohužel musíme udělat nějaká opatření k zabezpečení zdraví a bezpečnosti vašich dětí. Mohu vám s upřímným přesvědčením říci, že se budeme snažit, aby pobyt u nás pro vaše nejmenší byl i tak pohodlný.
Tato nepříjemná situace nás zasáhla nejen zvýšeným množstvím práce při zajištění hygieny a administrativy, ale také sníženým počtem zaměstnanců.
Proto musíme přistoupit

  • ke zkrácení pracovní doby pouze do 15,30 hod prosím rodiče o důsledné dodržování
  • snížení počtu oddělení na 2, přičemž šatny zůstávají otevřené všechny 3
  • pobyt venku bude pouze na zahradě, na vycházky se s dětmi chodit nebude
    Žádám rodiče
  • o přísné dodržování pravidel vydaných na toto přechodné období
  • o pravdivé informování zaměstnanců o zdravotním stavu dítěte i v rodině
  • o dodržování předem domluvené docházky, je to pro nás moc důležité vědět kolik dětí v konkrétní den přijde a na jak dlouho

Všechna tato opatření mají sloužit k bezproblémovému zvládnutí tohoto složitého období.
Prosím buďme k sobě ohleduplní. Jsme připraveni splnit potřeby dětí i vaše.

Komentáře jsou uzavřeny

Nelze přidávat komentáře.